گروه نوازی های من

اسرار پنهانی

کنسرت همنوازان سپید ، مرداد۱۳۹۳

شعر : حافظ شیرازی

آهنگساز و تنظیم کننده : علیرضا امیرصمیمی

از خانه بیرون می زنم اما کجا امشب

کنسرت همنوازان سپید ، مرداد ۱۳۹۳

شاعر : محمد علی بهمنی

آواز : وصال علوی

قیچک باس : خشایار طیار

سه تار ؛ علیرضا امیرصمیمی

چراغی در افق

چراغی در افق،کنسرت همنوازان سپید ، مرداد ۱۳۹۳

شعر : فریدون مشیری

آهنگساز و تنظیم کننده : علیرضا امیرصمیمی

ای ساربان

ای ساربان آهنگساز : جواد معروفی با یادی از استاد عبدالوهاب شهیدی

آواز : وصال علوی

بربت : علیرضا امیرصمیمی

حسرت پرواز

کنسرت گروه همنوازان سپید مرداد ۹۳ تالار احسان شیراز

شاعر : هوشنگ ابتهاج

آهنگساز : علیرضا امیرصمیمی

پیام

شاعر : حافظ شیرازی

آهنگساز : علیرضا امیرصمیمی

اجرا گروه همنوازان سپید